Skicka in filer och webbplatser
för analys

Vårt mål är att ha den mest uppdaterade databasen på virus och farliga webbplatser. Tips från våra användare är ett väldigt viktigt sätt för oss att underhålla en korrekt databas.

TotalAV™ bakgrundsbild

Skicka in filer och webbplatser
för analys

Vårt mål är att ha den mest uppdaterade databasen på virus och farliga webbplatser. Tips från våra användare är ett väldigt viktigt sätt för oss att underhålla en korrekt databas.

Behöver du teknisk support? Ta en titt i vår Hjälpcenter
Ange en typ av inskickning:
Skadlig webbplats
Falskt positiv webbplats
Skadlig fil
Falskt positiv fil
Ange din information

Ange din information

Ange din information

Skadliga filer måste vara:

  • Komprimerade till en zip-fil
  • Lösenordsskyddad med lösenordet ”infected”
  • Maximalt 500 MB

Ange din information

Skadliga filer måste vara:

  • Komprimerade till en zip-fil
  • Lösenordsskyddad med lösenordet ”infected”
  • Maximalt 500 MB

Skadlig webbplats

Om en webbplats som skickats in genom denna sida fastställs innehålla skadlig kod eller innehåller försök till nätfiske så kommer vi att blockera den med vår tjänst Web Shield. Efter det kommer våra användare att skyddas mot oavsiktliga besök på webbplatsen.

Falskt positiv

Om en webbplats har blockerats av Web Shield av misstag och inte innehåller skadlig kod eller försök till nätfiske så kommer vi att granska ansökan, och om vi håller med kommer webbplatsen att tas bort från vår databas.

Falskt positiv

Om en fil felaktigt har detekterats under en antivirusskanning kallas det ”falskt positiv”. Genom att skicka in en falskt positiv fil så granskar vi filen, och om vi håller med om att kategoriseringen är felaktig så uppdaterar vi vår definitionsdatabas.

Skadliga filer

Om en fil som skickats in genom denna sida innehåller skadlig kod som vi inte känt till kommer en definition att läggas till i våra databaser. Efter det kommer vår antivirustjänst att blockera, detektera och om möjligt ta bort den i kommande antivirusskanningar.