Prześlij pliki i strony internetowe
do analizy

Jesteśmy dumni z prowadzenia najbardziej aktualnych baz danych wirusów i niebezpiecznych witryn. Zgłoszenia od naszych użytkowników są bardzo ważnym elementem aktualizacji naszych baz danych.

TotalAV™ obraz w tle

Prześlij pliki i strony internetowe
do analizy

Jesteśmy dumni z prowadzenia najbardziej aktualnych baz danych wirusów i niebezpiecznych witryn. Zgłoszenia od naszych użytkowników są bardzo ważnym elementem aktualizacji naszych baz danych.

Potrzebujesz wsparcia technicznego? Sprawdź naszą bazę wiedzy
Wybierz sposób przesłania:
Podaj swoje dane
Załącz złośliwy plik

Załączane pliki powinny być w formacie:

  • Kompresuj do plik zip
  • Chronione zainfekowanym hasłem
  • Nie większe niż 500Mb

Szkodliwe Pliki

Jeżeli okaże się, że witryna zgłoszona przez tę stronę zawiera szkodliwe oprogramowanie, które było dotychczas nieznane, dodamy do bazy danych nową definicję. Kiedy to zrobimy Antivirus będzie blokował, wykrywał i jeśli to możliwe usuwał je w trakcie skanowania w przyszłości.


Błędnie zaklasyfikowane

Jeżeli plik zostanie w czasie skanowania mylnie zakwalifikowany jako szkodliwy, określamy to błędną klasyfikacją. Jeżeli zgłosisz błędną kwalifikację, sprawdzimy taki plik i jeżeli zgodzimy się, że jest nieszkodliwy zaktualizujemy naszą bazę danych z definicjami.

Niebezpieczna witryna

Jeżeli okaże się, że witryna zgłoszona przez tę stronę zawiera szkodliwe oprogramowanie lub jest związana z phishingiem, zablokujemy ją w naszej usłudze Web Shield. Kiedy to zrobimy użytkownicy będą chronieni przed przypadkowym odwiedzeniem tej witryny.

Błędnie zaklasyfikowane

Jeżeli witryna jest blokowana przez Web Shield na skutek błędu i nie zawiera szkodliwego oprogramowania ani nie jest związana z phishingiem, ponownie zbadamy zgłoszenie i jeżeli zgodzimy się, że tak faktycznie jest, usuniemy ją z naszej bazy danych z definicjami.