Servicevoorwaarden & Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Servicevoorwaarden & Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Achtergrondafbeelding TotalAV™

Deze Servicevoorwaarden en Eindgebruikersovereenkomst (collectief genaamd de 'Overeenkomst') vormen een overeenkomst tussen Total Security Limited (vennootschap in Engeland onder nummer 10161957) handelend als TotalAV™ ('Total Security Group', 'wij' of 'ons/onze') en u ('uzelf', 'gebruiker' of 'klant'). Deze Overeenkomst stelt de voorwaarden en bepalingen vast van uw gebruik van alle producten en diensten van Total Security Group (collectief genaamd de 'Diensten'). Binnen het bereik van dergelijke Diensten, dekt deze Overeenkomst zowel (i) uw dienstenabonnement, als (ii) alle eventuele extra diensten die u bestelt als aanvulling op uw dienstenabonnement, zoals verder staat beschreven op pagina de Onze diensten en tarieven. Door middel van toegang tot, gebruik van, registratie voor of ontvangst van een van de Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen die hieronder zijn uiteengezet, en die zijn terug te vinden in ons Privacybeleid ('Beleid') waarnaar wordt verwezen in deze Overeenkomst. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Diensten die u aanschaft. In dergelijke gevallen, vallen deze voorwaarden ook aanvullend onder deze overeenkomst.

Als u deze algemene voorwaarden en onze verklaringen niet accepteert en er niet ermee akkoord gaat, moet u geen gebruik maken van de Diensten of deze openen.

Total Security Group mag deze Overeenkomst van tijd tot tijd aanpassen om wijzigingen in, of vereisten van geldende wetgeving en aanpassingen in of updates van de Diensten door te voeren. Total Security Group zal u hiervan op de hoogte stellen indien de wijziging wezenlijk van invloed is op uw rechten onder deze Overeenkomst. Wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en indien de wijziging per onmiddellijke ingang is vereist voor juridische doeleinden of uit veiligheidsoverwegingen, zal binnen een redelijke periode worden gemeld dat de gewijzigde bepalingen van kracht zijn. Als u niet akkoord gaat met het gebonden zijn aan deze Overeenkomst, ons Beleid of eventuele toekomstige aanpassingen, moet u stoppen met het gebruik van de Diensten (zie Annulering en beëindiging).

Geldend recht en arbitrage voor gebruikers in de Verenigde Staten

 1. Voor gebruikers in de Verenigde Staten is voor deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Californië van toepassing, inclusief enig geschil dat hieruit voortkomt of hiermee in verband staat, of met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten alsmede vergelijkbare wetgeving, reguleringen of statuten die gelden in andere jurisdicties, zullen niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

 2. Alle vergoedingen en alle eventuele geldende belastingen worden namens u verwerkt door onze agent, Total Security LLC, een vennootschap in Delaware. Dit is niet van invloed op de prijzen die worden beschreven op onze pagina Onze diensten en tarieven en er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 3. Indien een geschil voortkomend uit of betrekking hebbend op deze Overeenkomst voor arbitrage wordt ingediend, zal hierover worden beslist door een definitieve en bindende arbitrage, uitgevoerd door een enkele arbitrator, gekozen door Total Security Group, in navolging van de commerciële arbitrageregelgeving van de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (collectief genaamd, 'AAA-regelgeving') van de American Arbitration Association ('AAA'), zoals is gewijzigd in deze Overeenkomst, en zal worden beheerd door de AAA. De arbitrage voor de AAA zal alleen worden uitgevoerd op een individuele basis zonder het recht op eventuele claims om te worden beoordeeld op collectieve basis of op een basis waarbij een persoon als vertegenwoordiger optreedt namens enig ander persoon of personen. Alle zaken worden beoordeeld door de arbitrator, inclusief het kader van deze arbitrageclausule, maar de arbitrator is gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. De arbitrage wordt gehouden op de AAA-locatie die is aangewezen door Total Security Group in Californië. In het geval dat u kunt aantonen dat de kosten van arbitrage buitensporig zullen zijn vergeleken met de kosten van procesvoering, zal Total Security Group net zoveel betalen als uw vergoedingen voor indienen, beheren en arbitrator zullen zijn met betrekking tot de arbitrage en naar wat de arbitrator billijk en noodzakelijk lijkt te zijn om te voorkomen dat arbitrage teveel gaat kosten. Indien de arbitrator echter van mening is dat de onderbouwing van uw claim of de gezochte ondersteuning onjuist of niet gerechtvaardigd is, afgezet tegen de standaarden die zijn neergelegd in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b), dan zal de uitbetaling van dergelijke arbitragekosten worden beheerst door de AAA-regelgeving. In een dergelijk geval, gaat u ermee akkoord aan Total Security Group alle gelden terug te betalen die zij eerder hebben uitbetaald en die anderszins onder uw verantwoordelijkheid vallen om te betalen volgens de AAA-regelgeving. Indien de arbitrator u vrijstelling verleent die gelijk is aan of groter is dan de waarde van uw eis, zal Total Security Group u dit terugbetalen als redelijke vergoeding voor uw advocaten en uitgaven die u hebt verricht met betrekking tot een dergelijke arbitrage.

Geldend recht en jurisdictie voor gebruikers buiten de Verenigde Staten

 1. Voor gebruikers buiten de Verenigde Staten zullen deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortkomen of daarop betrekking hebben, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales, met als enige uitzondering de verplichte provisies van de consumentenwetgeving in het land waarin u woonachtig bent. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten alsmede vergelijkbare wetgeving, reguleringen of statuten die gelden in andere jurisdicties, zullen niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

 2. U en Total Security Group stemmen onherroepelijk ermee in dat de rechtbanken van het land waarin u woonachtig bent over niet-exclusieve jurisdictie beschikken om uitspraak te doen over een geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortkomen uit of in verband staan met deze Overeenkomst (inclusief uw gebruik van de Diensten) of de inhoud of formatie ervan.

 3. Daarnaast mag u het geschil aan de orde stellen bij een alternatieve geschillencommissie in uw eigen jurisdictie (inclusief, indien u woonachtig bent in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijft een lidstaat van de Europese Unie ten tijde van het geschil of neemt deel aan overgangsregelingen of eventuele nieuwe handelsovereenkomsten) via het Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie.

 1. Geschiktheid, registratie en accountbeveiliging

  1. De Diensten zijn alleen bedoeld voor gebruikers van achttien (18) jaar en ouder (of boven de leeftijd van volwassenheid in uw land als dit boven de 18 is) Als u jonger bent dan achttien (18) jaar (of, indien ouder dan 18, de leeftijd van volwassenheid in uw land) en u inschrijft om de Diensten of toegang tot de Diensten te krijgen, dan gaan wij niet akkoord met het leveren van de Diensten aan u en bent u verplicht uw account te annuleren en de Diensten niet meer te gebruiken. Door u te registreren voor de Diensten en/of deze te gebruiken, geeft u aan en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent (of, indien dit hoger is dan 18 jaar, ouder bent dan de geldende leeftijd voor volwassenheid in het land waarin uw woonachtig bent).

  2. Als u zich registreert voor de Diensten en deze gebruikt namens een andere partij, entiteit of organisatie, geeft u aan en garandeert u dat u gemachtigd bent om een dergelijke partij, entiteit of organisatie te binden aan deze Overeenkomst en dat u mag handelen namens een dergelijke partij, entiteit of organisatie inzake enige handelingen die u verricht met betrekking tot de Diensten en deze Overeenkomst.

  3. U gaat ermee akkoord om accurate en volledige informatie te verstrekken als u zich registreert voor de Diensten en dat u deze informatie accuraat en volledig houdt gedurende de gehele tijd waarin u de Diensten gebruikt. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 2. Uitgesloten personen

  Bepaalde entiteiten en personen zijn uitgesloten van het gebruik van deze Diensten, in navolging van handelsembargo's, economische sancties en uitvoerbeperkingen opgelegd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere regeringen. Deze verbieden bedrijven en hun dochterondernemingen om alle of bepaalde commerciële activiteiten aan te gaan met bepaalde landen waaraan sancties zijn opgelegd ('Landen met sancties') en met bepaalde personen, organisaties, entiteiten of domeinnamen ('Ingezetene met santies') (zie bijvoorbeeld de beperkingen van de U.S. Office of Foreign Assets Control voor bedrijven en hun dochterondernemingen en verwante personen die op de lijst 'Specially Designated Nationals' staan). Het is verboden om u te registreren voor, aan te melden bij of te abonneren op de Diensten of om deze te gebruiken als u zich bevindt in Landen met sancties of op de lijst staat van of gerelateerd bent aan een Ingezetene met sancties, of iemand anders die op de lijst van Specially Designated Nationals staat, zoals naar eigen goeddunken wordt bepaald door Total Security Group. Registratie of aanmelden bij, of gebruik van de Diensten vanuit een Land met sancties is een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en gegronde reden voor het onmiddellijk stopzetten van een account door Total Security Group zonder het recht tot herroeping van uw data of betaalde die u hebt betaald (of vooraf betaald) voor dergelijke Diensten.

 3. Licentie en gebruik van de Diensten van Total Security Group

  1. Toepassingsgebied van de licentie. Total Security Group verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te verlenen, beperkte en herroepbare licentie voor het installeren van de Total Security Group-software die nodig is voor het gebruik van de Diensten (de 'Total Security Group-software') alleen voor het aantal apparaten waarvoor u de geldende vergoedingen en belastingen hebt betaald, en voor de duur van uw abonnementsperiode. Elk abonnement verleent u het recht om de Total Security Group-software te installeren en te gebruiken om slechts één apparaat tegelijk te beschermen. U mag uw licentie overdragen van het ene naar het ander apparaat door contact met ons op te nemen. Als u de Diensten op meerdere apparaten wilt gebruiken, moet u afzonderlijke licenties verkrijgen voor elk apparaat of een licentie voor meerdere apparaten verkrijgen door een extra licentie of een licentiepakket aan te schaffen. Deze licentie machtigt u tot het gebruik van de Total Security Group-software met als exclusieve doeleinde om gebruik te maken van de Diensten. Wij behouden alle andere rechten voor van Total Security Group-software. Uw licentie voor het gebruik van de Total Security Group-software is onderhevig aan de beperkingen die zijn opgesteld in dit gedeelte van de Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze licentie, moet u uw account annuleren en de toegang tot de Diensten stopzetten.

  2. Beperkingen van uw gebruiksrecht. Behalve indien dit vanuit de wetgeving expliciet is toegestaan, mag u de Total Security Group-software niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren. U mag de Total Security Group-sofware niet verhuren, leasen of een sublicentie ervoor verlenen. U mag de Total Security Group-software ook niet hosten aan derden. De Total Security Group-software wordt in licentie gegeven als één integraal product en mag niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer. De Total Security Group-software mag kopieerbeveiligingstechnologie gebruiken om ongeoorloofd kopiëren van de Total Security Group-software te voorkomen, of mag oorspronkelijke media vereisen voor gebruik van de Total Security Group-software op de computer. Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde kopieën te maken van de Total Security Group-software of om de kopieerbeveiligingstechnologie van de Total Security Group-software te omzeilen.

  3. Beperkingen voor de toegang tot Diensten. U krijgt alleen toegang tot de Diensten via de interfaces en protocillen die zijn verschaft of geautoriseerd door Total Security Group. U gaat ermee akkoord dat u geen toegang zult krijgen tot de Diensten via ongeautoriseerde middelen, zoals software clients zonder licentie.

  4. Opnieuw distribueren. U mag de Diensten niet opnieuw distribueren of anderen toegang of gebruik verlenen, als u hiervoor geen afzonderlijke reseller-overeenkomst of andere overeenkomst hebt gesloten met Total Security Group, waarin u expliciet toestemming wordt verleend voor deze activiteit. U mag Total Security Group toestemming vragen voor zakelijk of reseller-gebruik en voor distributie van Total Security Group-software door contact met ons op te nemen.

  5. Proeflicenties. Als u een gratis zeven (7)-dagen of dertig (30)-dagen proef- of evaluatielicentie hebt aangevraagd en ontvangen, verleent Total Security Group u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te verlenen, beperkte licentie voor het gebruik van de Total Security Group-software, uitsluitend gedurende deze proef- of evaluatieperiode in overeenstemming met deze Overeenkomst. De gratis proef- en/of evaluatielicentie is alleen geldig voor uw gebruik van de Diensten via the Total Security Group-diensten op één apparaat gedurende een periode van zeven (7) of dertig (30) dagen en is beperkt tot één proeflicentie of evaluatielicentie per kalenderjaar, per apparaat. Uw proef- of evaluatielicentie voor het gebruik van de Diensten wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van deze periode van zeven (7) of dertig (30) dagen voor de proef- of evaluatielicentie, behalve als u aansluitend een volledig [jaarlijks of maandelijks] abonnement neemt voor de Diensten. Als u beschikt over marketingcodes waarmee u de termijn van uw proef- of evaluatielicentieperiode kunt uitbreiden, moet u een dergelijke code invoeren op het moment dat u zich voor de eerste keer registreert om deze te kunnen toepassen op uw account. Voordat uw proef- of evaluatieperiode verloopt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u de kans om een jaarlijks of maandelijks abonnement op de Diensten aan te schaffen. Wij verzamelen geen persoonlijke of identificeerbare informatie, inclusief naam, e-mailadres of betalingsgegevens, totdat u instemt met een abonnement op de Diensten tijdens of voordat de proef- of evaluatieperiode verloopt (dat wil zeggen, er volgt geen automatische inschrijving na het verstrijken van de proef- of evaluatieperiode).

  6. Compatibiliteit met de Total Security Group-software. U bent verantwoordelijk en draagt zelf de kosten voor alle computers, telecommunicatieapparatuur, software, toegang tot het internet en communicatienetwerken die zijn vereist voor het gebruik van de Diensten. Total Security Group is niet verantwoordelijk voor enige vertragingen of storingen in de Diensten vanwege een storing van computers, telecommunicatieapparatuur, software, toegang tot het internet en communicatienetwerken die zijn vereist voor het gebruik van of toegang tot de Diensten waarover Total Security Group geen controle heeft.

  7. Onderhoud van de Total Security Group-software. Geregeld zal Total Security Group verbeteringen, upgrades, wijzigingen of aanpassingen doorvoeren in de Total Security Group-software die beschikbaar is voor haar klanten. Raadpleeg Aanpassingen en Updates van de Diensten.

  8. Technische ondersteuningsdiensten. Behalve als dit anders wordt beschreven in de onderstaande paragraaf (j), zal Total Security Group 24/7 technische ondersteuning bieden via bezoek ons Helpcentrum en online chat voor de huidige versie van de Total Security Group-software ('Technische ondersteuningsdiensten'). U dient zoveel mogelijk informatie te verschaffen als wij naar eigen goeddunken noodzakelijk achten op basis van ons onderzoek naar of onze evaluatie van eventuele problemen. Door gebruik te maken van onze Technische ondersteuningsdiensten machtigt u Total Security Group voor toegang tot uw account en apparaat, indien noodzakelijk, om uw probleem op te lossen. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat om een probleem te kunnen oplossen, Total Security Group mogelijk toegang nodig heeft tot licentiesleutels waarvoor u alleen verantwoordelijk bent om deze te verschaffen.

  9. Ongeschiktheid voor Technische ondersteuningsdiensten. Total Security Group zal geen Technische ondersteuningsdiensten verschaffen indien (a) u deze Overeenkomst hebt geschonden; of (b) de noodzaak voor Technische ondersteuningsdiensten het gevolg is van (i) het door u niet correct uitvoeren van de Total Security Group-software binnen de aan u verschafte systeemvereisten; (ii) aanpassing of poging tot aanpassing van de Total Security Group-software door u of door een derde partij buiten de controle van Total Security Group; of (iii) het door u niet kunnen of niet willen doorvoeren van eventuele door Total Security Group aanbevolen of vereiste wijzigingen.

  10. Beschikbaarheid van Remote Access Services via Remote Access Agents Onder bepaalde omstandigheden met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en implementatie van de Total Security Group-software, kan het zijn dat als u hulp inroept van klantenondersteuning of klantenservice daarbij mogelijk interactie is vereist met onze Remote Access Agents als onderdeel van onze Technische ondersteuningsdiensten, om u bepaalde externe-toegangsdiensten (RAS) te verschaffen en uw probleem correct op te kunnen lossen. Raadpleeg Informatie en disclaimer met betrekking tot Remote Access Services (RAS).

  11. Softwareonderdelen van derden. Total Security Group heeft een samenwerkingsverband met Avira Operations GmbH & Co. KG en maakt gebruik van de SAVAPI-, MAVAPI-, APC- en WRAPI SDK-pakketten die bescherming bieden tegen Zero-day-aanvallen, geavanceerde aanhoudende bedreigingen en onbekende malware. Overige gebruikte bibliotheken zijn Community.CsharpSqlite, DotNetZip, Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification, HtmlAgilityPack, Ionic.Zip, lbt.Ortc.Api, LinqBridge, Mindscape.Raygun4Net, Newtonsoft.Json, SAVAPI, ShellBrowser, Utiliizr.WPF, Utilizr.Net3, Utilizr.VPN, Utilzr.OpenVPN, WebSocket4Net.

  12. Gegevenslek zoeken. Total Security Group maakt gebruik van een externe serviceprovider voor normaal onderzoek naar huidige of voortdurende gegevenslekken. De externe provider doorzoekt een eigen database van openbaar beschikbare informatie met betrekking tot gegevenslekken en andere schendingen van online gegevens op basis van een door de gebruiker verschaft e-mailadres. Total Security Group is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of compleetheid van de resultaten van een dergelijke zoekopdracht, noch is zij verbonden aan een website of merk dat wordt vermeld.

   Hoewel Total Security Group resultaten van gegevenslekken kan verschaffen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de getoonde gegevens, noch claimen dat gegevenslekken in de toekomst worden voorkomen. Niemand kan alle gegevenslekken voorkomen.

   Tevens behouden wij het recht voor om namens u onderzoek te doen naar een gegevenslek zodat wij u informatieve feedback kunnen te verschaffen over of u al dan niet eerder bent getroffen door een bekend gegevenslek.

 4. Aanpassingen en Updates van de Diensten

  1. Total Security Group mag geregeld de Diensten en alle aspecten of functies van de Diensten wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht uit veiligheids- of juridische overwegingen, om de werkzaamheid van de Diensten te waarborgen, als weerspiegeling van vooruitgang in de technologie of om de functies die we onze klanten bieden te verbeteren. U stemt hierbij in met het uitvoeren van automatische updates voor de Diensten die op uw computer zijn geïnstalleerd.

  2. Indien Total Security Group de Diensten wezenlijk wijzigt, zullen wij u voorafgaand op te hoogte stellen van de wijzigingen zodat u de mogelijkheid hebt om te stoppen met het gebruiken van de Diensten en uw account te annuleren. Dit beïnvloedt of beperkt echter niet uw geld-terug-garantie (de details hiervan worden hieronder uiteengezet) en daarom geldt, dat als u annuleert binnen de relevante periode na het starten of verlengen van de Diensten, ongeacht of dat het gevolg is van een wijziging door Total Security Group, u een volledige terugbetaling ontvangt als u deze aanvraagt.

 5. Looptijd en Automatische Verlenging

  Voor alle maandelijkse abonnementen, zie paragraaf b. Voor alle andere dienstenplannen, zie paragraaf a.

  1. Eerste termijn en Automatische verlenging. De eerste termijn van de Diensten is: (i) met betrekking tot uw dienstenabonnement, de eerste periode die u hebt gekozen om voor te betalen op de betaalpagina op het moment dat u de Diensten hebt aangeschaft (bijv 1 maand of 12 maanden); en (ii) met betrekking tot alle extra diensten, 12 maanden (de 'Eerste termijn'). Behalve in het geval van proeflicenties, worden de Diensten automatisch verlengd voor dezelfde Looptijd (elk een "Verlengingslooptijd") zoals u oorspronkelijk bestelde, zoals verder in de Verlengingskennisgeving (hieronder beschreven) voor u samengevat zal worden. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat we uw verlengingstermijn aanpassen van jaarlijks naar maandelijks om u de best mogelijke service te blijven bieden. De kosten worden in rekening gebracht volgens het maandelijkse bedrag. Als dit gebeurt, krijgt u daar een melding van via e-mail na een succesvolle verlenging. Als u uw termijn niet wilt verlengen, moet u voor het einde van de Eerste termijn of een andere geldige Verlengingstermijn annuleren, anders wordt uw creditkaart/betaalkaart die in ons systeem staat belast in overeenstemming met paragraaf 6c (Tarieven, Facturering en Betaling). De Eerste termijn en alle eventuele Verlengingstermijnen zullen collectief worden benoemd als 'Termijn'. Elke verlengingsmelding krijgt u tot dertig (30 dagen voordat uw creditcard/bankrekening wordt belast. Zoals beschreven in Tarieven, Facturering en Betaling, wordt het bedrag aan het einde van de dan geldende termijn in rekening gebracht. Total Security Group behoudt zich het recht voor om een abonnement van 12 maanden tot 30 dagen voorafgaand aan de verlengingsdatum al vroeg te verlengen om een onderbreking in de service te voorkomen, waarvan melding wordt gemaakt binnen de kennisgeving van de verlenging. De Verlengingskennisgeving wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd voor uw Total Security Group-account, en de kennisgeving van automatische verlenging wordt in uw controlepaneel weergegeven. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het e-mailadres en uw overige persoonlijke details in uw gebruikersaccount dat door Total Security Group voor u wordt bewaard, te allen tijde actueel zijn.

  2. Maandelijkse abonnementen. Alle maandelijkse abonnementen worden elke maand automatisch verlengd totdat u uw account annuleert.

  3. Kortingspromoties. Als u een kortingspromotie ontvangt op uw Eerste termijn of de eerste maand van uw abonnement, worden uw Diensten automatisch verlengd voor het huidige tarief zonder korting, zoals vermeld op onze tarievenpagina. U gaat akkoord, stemt ermee in en geeft toestemming aan Total Security Group om de geldende vergoeding automatisch in rekening te brengen op uw creditcard/betaalkaart in overeenstemming met paragraaf 6c (Tarieven, Facturering en Betaling).

  4. Uitzonderingen voor automatisch verlengen. Als u een geschil hebt met Total Security Group of eerder om een terugbetaling hebt verzocht die wij met success hebben aangevochten, worden uw Diensten niet automatisch verlengd aan het einde van uw huidige termijn. Wij zijn niet in staat om betwiste kosten terug te betalen vanwege opgelopen kosten.

  5. Onze doorlopende beschermingsservice biedt aanvullende toegang tot een keur aan services met meerwaarde. Om hier gebruik van te maken, moet automatische verlenging zijn ingeschakeld. U vindt deze optie bij 'Mijn services' binnen uw account en u moet een actieve factureringsrelatie met ons onderhouden. Zodra deze relatie wordt beëindigd, wordt de toegang tot de waardevolle services die behoren tot de doorlopende beschermingsservice beperkt binnen een periode van 48 uur na uitschakeling. De toegang wordt pas weer hersteld zodra de factureringsrelatie opnieuw wordt geactiveerd.

 6. Tarieven, Facturering en Betaling

  1. Tarieven. Wij bieden aantrekkelijke dienstenabonnementen en een scala aan extra diensten om aan alle wensen te voldoen. Details van onze huidige dienstenabonnementen en extra diensten vindt u op de pagina Onze diensten en tarieven. Als u gebruikmaakt van een introductie- of speciale aanbieding voor uw eerste termijn, worden uw services automatisch verlengd voor de op dat moment actuele prijs zonder korting zoals weergegeven op onze prijzenpagina.

  2. Factureringsproces. Onze kosten voor diensten worden berekend op basis van het dienstenabonnement dat u hebt gekozen, het aantal gewenste apparaten dat u wilt beschermen plus eventuele extra diensten die u hebt besteld. Als de Diensten die u hebt gekocht van Total Security Group maandelijks in rekening worden gebracht, zult u in tijdsperioden van één maand worden gefactureerd.

  3. Betalingen. U gaat ermee akkoord om Total Security Group te betalen gedurende de Eerste termijn of elke maand, al naar gelang wat van toepassing is, afhankelijk van uw keuze van dienstenabonnement, alle vergoedingen voor de Diensten, zoals deze zijn uiteengezet op de pagina met tarieven, op het moment dat u de Diensten hebt besteld. Voorafgaand aan het verstrijken van uw Initiële Looptijd of huidige Verlengingslooptijd, ontvangt u een kennisgeving van het bedrag van de verschuldigde vergoedingen voor de volgende Looptijd via een Verlengingskennisgeving die per e-mail en/of via uw controlepaneel aan u is verzonden. Zoals is uiteengezet in Termijn en Automatisch verlengen, krijgt u geen Verlengingskennisgevingen als u een maandelijks abonnement hebt. U gaat akkoord, stemt ermee in en geeft toestemming aan Total Security Group om de geldende vergoeding elke maand of gedurende de verlengingsperiode (al naar gelang wat van toepassing is) automatisch in rekening te brengen op uw creditcard(s)/betaalkaart(en) die aan uw account zijn toegevoegd, behalve als u de Diensten annuleert voor het einde van de Eerste Termijn of een Verlengingstermijn. Alle kosten worden berekend op de dag van de verlenging; bijvoorbeeld, voor maandelijkse abonnementen wordt uw creditcard/betaalkaart belast aan het einde van de maandelijkse cyclus van deze Diensten. Als de creditcard/betaalkaart die bij Total Security Group in het systeem staat is verlopen of geen automatische verlenging toestaat, moet u contact opnemen met Total Security Group om de Diensten te verlengen. Als u de Diensten niet verlengd op de datum dat ze verlopen, wordt uw toegang stopgezet. Zodra uw gegevens in de wachtrij zijn gezet om te worden verwijderd, kunnen ze niet worden opgehaald door Total Security Group. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw creditcard/betaalkaart bij Total Security Group kloppen. Tevens accepteren wij bepaalde methoden om vooraf te betalen

  4. Valuta. Total Security Group biedt de mogelijkheid om in een aantal verschillende valuta te betalen voor Diensten. Als uw lokale valuta niet wordt ondersteund door uw account, wordt de verschuldigde prijs voor Diensten geconverteerd met behulp van de toepasselijke wisselkoers op het moment van aankoop of voor alle eventuele kosten van de Diensten. In het geval dat enige restitutie van vergoedingen aan u verschuldigd is in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal die terugbetaling worden geconverteerd met behulp van de toepasselijke wisselkoers op het moment van terugbetaling. Total Security Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige afwijkingen of tekortkomingen in deze bedragen als gevolg van een wijziging in de wisselkoers.

  5. BTW. BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) is een belasting die moet worden doorberekend aan iedereen die woonachtig is in een van de Europese (E.U.) lidstaten. BTW is inbegrepen in alle tarieven in Britse ponden en Euro's die worden weergegeven op de Total Security Group-website.

  6. Factureringsproblemen en ondersteuning. U moet ons informeren over eventuele factureringsproblemen of afwijkingen, zodra u zich daarvan bewust wordt. We zullen al het mogelijke doen om u te helpen met eventuele factureringsvragen. U kunt 24/7 contact opnemen met onze factureringsondersteuning als u vragen hebt over facturering. Neem in elk geval altijd contact op met Total Security Group voordat u probeert een betaling te storneren.

 7. Opzegging, beëindiging en terugbetaling

  1. U kunt op elk moment tijdens de looptijd ervoor kiezen om alle Diensten te annuleren, ook als er wijzigingen zijn in de Diensten of deze Overeenkomst waar u het niet mee eens bent. U kunt uw factureringsvoorkeuren beheren via de optie 'Mijn Diensten' in uw bedieningspaneel. Als alternatief kunt u ons contacteren met uw verzoek via ons Helpcentrum, of bel (001) 833 201 8681. U kunt ervoor kiezen om services op elk moment op te zeggen gedurende de termijn, met inbegrip bij een wijziging aan de services of deze overeenkomst waar u het niet mee eens bent.

   1. U kunt ervoor kiezen om als uw Termijn ten einde loopt deze direct te beëindigen of niet te verlengen.

   2. Als u ervoor kiest één of meer diensten van Total Security te annuleren, wees u ervan bewust dat elke extra abonnement als een aparte entiteit wordt behandeld voor facturatiedoeleinden. Bij annulering van een dienst zullen aanwezige abonnementen actief blijven en moeten apart worden beheerd.

   3. Als u deze beëindigt gedurende uw Termijn, blijft u toegang houden tot de Diensten gedurende het restant van uw Termijn, vooropgesteld dat de Diensten volledig zijn betaald in overeenstemming met deze Voorwaarden en bepalingen, inclusief onze rechten op annulering.

    U kunt de [onze anti-virusbescherming] Diensten om willekeurige redenen annuleren binnen dertig (30) dagen als u een 12-maandelijks abonnement heeft, en binnen veertien (14) dagen als u een maandabonnement heeft.

    Als u extra diensten aanschaft, mag u elke extra dienst alleen annuleren binnen veertien (14) dagen vanaf de datum dat u zich hiervoor registreert of deze verlengt. Dergelijke extra services omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Safe Browsing (VPN), Unlimited Devices, Family Protection, Home Protection, Additional Device, Adblock Pro, Password Vault, Advanced Cloud Scanning, Identity Protection, Smartphone Optimizer, Antivirus eBook, Priority Support, Smartphone Protection

    Indien u ervoor kiest om uw account binnen dertig (30) of veertien (14) dagen (zoals het geval kan zijn) na registratie voor of vernieuwing van uw diensten en aanvullende diensten te annuleren, ontvangt u op verzoek een volledige terugbetaling van eventuele betalingen die binnen de overeengekomen annuleringsperiode zijn gedaan.

    Voor Diensten waarvoor u via een betaalmethode voor betaling vooraf of met een cadeaukaart hebt betaald, kunt u alleen annuleren binnen veertien (14) dagen nadat u zich voor onze Diensten hebt geregistreerd of deze hebt verlengd.

   4. Om uw recht te controleren en een terugbetaling aan te vragen, neemt u contact op met onze factureringsafdeling bezoek onze Helpcentrum.

   5. De Geld-terug-garantie zal alleen lopen en beschikbaar zijn voor u als u vanuit alle invalshoeken voldoet aan en onderhevig bent aan de voorwaarden en bepalingen van dit gedeelte, behalve indien een dergelijke terugbetaling wordt voorgeschreven door de lokale wetgeving.

  2. Beëindiging door Total Security Group. Total Security Group mag uw gebruik van of toegang tot de Diensten opschorten of beëindigen indien Total Security Group redelijkerwijs van mening is dat (i) u inbreuk maakt op de gedeeltes Licentie en gebruik van de Diensten van Total Security Group, Uitgesloten personen en Intellectueel eigendom van deze Overeenkomst, of dat u wezenlijk inbreuk maakt op en andere gedeelte van deze Overeenkomst of ons Beleid; of (ii) als uw doorlopend gebruik van de Diensten onze servers of netwerken kan beschadigen, uitschakelen of hinderen, of anderszins de reputatie van Proteted.net Group kan beschadigen of inperken. Een dergelijke beëindiging kan onmiddellijk en zonder kennisgeving zijn. U komt niet in aanmerking voor terugbetaling van eerder verrichte betalingen indien Total Security uw account beëindigt in overeenstemming met deze alinea b.

  3. Effecten van annulering of beëindiging. Met inachtneming van de onderstaande paragraaf na annulering of beëindiging: (i) dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van de Diensten; en (ii) heeft u geen toegang meer tot onze applicaties.

   Als u ervoor kiest om te annuleren of te beëindigen gedurende uw huidige Termijn, blijft u toegang houden tot de Diensten tot het einde van uw huidige Termijn, waarbij u altijd onderhevig blijft aan deze Voorwaarden en bepalingen

 8. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

  1. Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens. Total Security Group zal uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en overdragen in overeenstemming met de bepalingen in ons Privacybeleid, dat hierin is bijgesloten ter referentie.

 9. Informatie en disclaimer met betrekking tot Remote Access Services (RAS)').

  1. Informatie en overwegingen voor RAS. In het geval dat RAS noodzakelijk is, wordt vereist of wordt aanbevolen als onderdeel van onze Technische ondersteuningsdiensten, moet u zich bewust zijn van de volgende zaken en overwegingen met betrekking tot het gebruik van onze RAS:

   1. Onze RAA's (Remote Access Agents) kunnen uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens die zich mogelijk op uw apparaat bevinden om het moment dat u toegang verleent aan de RAA openen en bekijken.

   2. RAA's zijn in staat om gegevens op uw gelicentieerde apparaat en op eventuele aangesloten mediaopslagmiddelen (die zijn aangesloten op het moment van externe toegang door de RAA's) te verwijderen en bewerken.

   3. Onder bepaalde omstandigheden, kunnen de acties die door de RAA worden genomen met betrekking tot het verschaffen van RAS leiden tot verlies of beschadiging van gegevens op uw apparaat of kan dit leiden tot een verlies van functionaliteit op een apparaat.

   4. Om RAS te kunnen verschaffen, moet de RAA mogelijk gegevens uploaden naar of downloaden van uw apparaat om de noodzakelijke technische ondersteuning te bieden, zoals het downloaden van logbestanden of verwante hulpprogramma's.

  2. Verantwoordelijkheden van de klant met betrekking tot het aanvragen of gebruiken van RAS.

   1. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het onderhouden en het maken van backups van alle informatie, gegevens, tekst, bestanden, foto's of andere materialen (bijv. software) die zich op uw apparaat en opslagmedia bevinden voordat u RAS aanvraagt, voor het installeren van alle aanbevolen of vereiste bestanden, alsmede voor het verschaffen van toegang aan een RAA ten tijde dat u RAS aanvraagt en ontvangt.

   2. U moet ervoor zorgen dat eventuele vertrouwelijke of persoonlijke bestanden zijn afgesloten voordat de RAS-sessie start, en dat deze op gepaste wijze zijn aangemerkt als persoonlijk of vertrouwelijk.

   3. U moet ervoor zorgen dat u over de benodigde en geschikte capaciteit en autoriteit beschikt om u te verbinden aan de voorwaarden van de onderstaande disclaimer (vooral als u dit doet namens een entiteit), en dat u de volledige autoriteit en verantwoordelijkheid heeft over uw apparaat en opslagmedia met betrekking tot het verschaffen en ontvangen van enige en alle RAS die door de RAA wordt verschaft.

   4. U dient te allen tijde actief aanwezig te zijn gedurende de RAS die door de RAA wordt verschaft om eventuele instructies te kunnen opvolgen of eventuele aanbevelingen te kunnen doorvoeren van de RAA (bijv. het invoeren van wachtwoorden voor toegang, het verschaffen van meer informatie).

  3. Disclaimers en bekendmakingen met betrekking tot het gebruik van RAS door de klant. Onze RAS wordt volledig op uw eigen risico verschaft en u aanvaardt aansprakelijkheid voor elke consequentie als gevolg van de RAS. Met betrekking tot het voorafgaande:

   1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door het verzoeken om een RAS, een RAA software op uw apparaat mag downloaden en gebruiken; systeemgegevens van uw apparaat mag verzamelen; extern de besturing van uw apparaat mag overnemen (na uw goedkeuring); en op andere wijze de instellingen van het apparaat mag openen en wijzigen om daarmee op redelijke wijze problemen op te lossen en de benodigde RAS te kunnen verschaffen.

   2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door onze RAS te gebruiken, een RAA (tijdens het uitvoeren van de noodzakelijke of vereiste RAS) kan worden blootgesteld aan of in staat zal zijn om persoonlijke en vertrouwelijke bestanden, gegevens en/of materiaal op uw apparaat te zien als deze niet anderszins correct zijn afgesloten of beveiligd.

   3. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gegevens (inclusief eventuele bestanden of software) die zich op uw apparaat of opslagmedia bevinden tijdens het uitvoeren van de RAS. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of beschadiging van eventuele gegevens (inclusief eventuele bestanden of software), zowel als gevolg van verwaarlozing, ongeval of anderszins. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de RAS, mogen een aantal of alle bestanden of software worden verwijderd om daarmee virussen, malware, infecties, Trojaanse paarden, geautomatiseerde programma's, wormen of beschadigde gegevens/bestanden/software te verwijderen en het apparaat weer functionerend te maken.

   4. Wij wijzen hierbij alle verklaringen, garanties en voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, af met betrekking tot de RAS die u aanvraagt, inclusief de verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doeleinde of enige garantie voortvloeiend uit prestaties of handelingen. U gaat hierbij akkoord met de ontvangst en levering van enige RAS op een 'as-is', 'where-is' basis.

   5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of voor enige schade op wat voor wijze dan ook (zowel bekend als onbekend) resulterend of voortkomend uit het verlies van gebruik, gegevens/bestanden of winst, zowel in contracterend handelen of misleidend handelen, voortkomend uit of met betrekking tot het verschaffen van enige RAS.

 10. Intellectueel eigendom

  Alle handelsmerken, servicemerken of andere vergelijkbare items die worden gebruikt door de Diensten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, inclusief en zonder beperking, Total Security Group handelend als TotalAV™. Het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten blijft in handen van Total Security Group handelend als TotalAV™ en haar licentiehouders. U gaat ermee akkoord dat u geen handelingen zult verrichten om de intellectuele eigendomsrechten van Total Security Group of haar licentiehouders in gevaar te brengen, te beperken of deze op enige wijze te verstoren.

 11. Beperkte garantie

  BEHALVE WAAR DIT EXPLICIET IS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST EN IN ZOVERRE DAT DIT VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WIJZEN TOTAL SECURITY GROUP EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS ALLE GARANTIES IN ENIGERLEI VORM AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN VERSCHAFT, INCLUSIEF GARANTIES AANGAANDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUK.

 12. Disclaimer en SCHADEVERGOEDING

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat elk gebruik van de Diensten inclusief alle informatie of inhoud verkregen via de Diensten, op eigen risico is. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat Total Security Group geen invloed heeft op en geen verantwoordelijkheid accepteert voor de gegevens wanneer deze door netwerksystemen en toegangspunten op het Internet lopen, anders dan op door Total Security Group beheerde apparatuur.

  2. U gaat akkoord met het vrijwaren, verdedigen en beschermen van (i) Total Security Group, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders, leveranciers en (ii) eventuele externe verschaffers van informatie of diensten aan ons en elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers, dochterondernemingen en opdrachtnemers ('Gevrijwaarden'), van en tegen alle verlies, kosten en schade, inclusief redelijke kosten van juridische bijstand als gevolg van schending van deze Voorwaarden en bepalingen, waaronder deze Overeenkomst en ons Beleid, of uw schending van enige geldende wetgeving, regels of regelgeving. In het geval dat een Gevrijwaarde een vordering heeft gekregen waarvoor dergelijke entiteiten het recht hebben om door u te worden gevrijwaard, hebben zij het recht om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle van een dergelijke vordering op zich te nemen en zult u onder geen beding een vordering schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deze Gevrijwaarde.

 13. Beperking van aansprakelijkheid

  1. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOTAL SECURITY GROUP NAAR U IS NIET BEPERKT OF UITGESLOTEN (A) WAAR EN IN ZOVERRE DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WETGEVING EN (B) VOOR ALLE EUROPESE NIET-ZAKELIJKE KLANTEN, IN ZOVERRE DAT EEN DERGELIJK VERLIES HET GEVOLG IS VAN HET NALATEN VAN TOTAL SECURITY GROUP OM DE DIENSTEN TE VERSCHAFFEN MET EEN REDELIJKE MATE VAN VAKKUNDIGHEID EN ZORGVULDIGHEID. IN ALLE ANDERE OMSTANDIGHEDEN ZULLEN TOTAL SECURITY GROUP OF HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, OPDRACHTGEVERS OF LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U OF NAAR ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ VOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING OF ENIGE ANDERE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJKOMENDE BOETE- OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT (I) ONDERBREKING OF ONBEREIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN; (II) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF VERGELIJKBAAR, DIE MOGELIJK WORDEN OVERGEBRACHT NAAR OF DOOR DE DIENST DOOR EEN DERDE PARTIJ; (III) FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE CONTENT OF VOOR VERLIES OF SCHADE OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ENIGE CONTENT DIE IS GEPUBLICEERD, OVERGEDRAGEN OF ANDERSZINS ALS BACK-UP OPGESLAGEN OF BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE DIENSTEN, EN/OF (IV) HET OPENBAAR MAKEN VAN INFORMATIE OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST OF ONS PRIVACYBELEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOTAL SECURITY GROUP NAAR U OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ DIE MIDDELS U EEN VORDERING INDIENT, OM WAT VOOR REDEN DAN OOK, EN ONGEACHT DE WIJZE VAN DE ACTIE, IS BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN DE BETAALDE VERGOEDINGEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U VERRICHT IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE VORDERING (OF VOOR ENIGE EERSTE TERMIJN OF VERLENGINGSTERMIJN VAN MEER DAN 12 MAANDEN, DE BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR EEN DERGELIJKE EERSTE TERMIJN OF VERLENGINGSTERMIJN).

  2. Total Security Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of storingen in de Diensten als gevolg het niet naleven van de vereisten die zijn uiteengezet in paragraaf 3f (Compatibiliteit met de Total Security Group-software).

  3. De voorwaarden van deze paragraaf blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 14. Overdracht en delegatie door Total Security Group

  Total Security Group mag, naar eigen goeddunken, alle of een deel van haar rechten onder deze Overeenkomst overdragen of toewijzen en mag alle of een deel van haar taken en verplichtingen onder deze Overeenkomst noveren of overdragen. Total Security Group mag zonder uw toestemming onderaannemers of agenten inschakelen voor het uitvoeren van haar taken en haar rechten daarvoor uitoefenen. Als u niet akkoord gaat met een overdracht of toewijzing onder deze paragraaf 14, moet u stoppen met het gebruiken van de Diensten en uw account annuleren.

 15. Overdracht en delegatie door u

  U mag alleen enige rechten onder deze Overeenkomst toewijzen of overdragen na een bevredigende controle van de kredietwaardigheid van de persoon waaraan u uw rechten wilt overdragen en nadat deze persoon het registratieproces van Total Security Group heeft voltooid. Als u uw rechten aan een derde partij wilt overdragen, neem dan bezoek ons Helpcentrum.

 16. Kennisgevingen

  Kennisgevingen met betrekking tot uw Diensten en de bepalingen van deze Overeenkomst worden naar u doorgezet via het e-mailadres dat u hebt geregistreerd voor uw Total Security Group-account of via uw controlepaneel. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens waarover Total Security Group beschikt te allen tijde actueel zijn.

 17. Volledige overeenkomst

  Deze Overeenkomst (inclusief de items waarnaar wordt verwezen en de wijzigingen die mogelijk worden doorgevoerd door Total Security Group) vormt een volledige overeenkomst tussen Total Security Group en u met betrekking tot de Diensten, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Total Security Group aangaande de hierin verwoorde onderwerpen. Alle items of diensten die worden verschaft door Total Security Group ter bevordering van de Diensten worden gedekt door deze Overeenkomst, behalve als hierin expliciet op een ander manier wordt voorzien. Mocht er een conflict zijn tussen deze Overeenkomst en enig ander document, dan zijn de bepalingen in deze Overeenkomst van toepassing. Alle verwijzingen die enkelvoud of meervoud zijn en alle verwijzingen die mannelijk, vrouwelijk of neutraal in geslacht zijn, zijn bedoeld om door elkaar vervangen te kunnen worden, als de context van de zin dat impliceert.

 18. Splitsbaarheid

  Deze Overeenkomst zal worden gehandhaafd voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als om welke reden dan ook enige bepaling van deze Overeenkomst in enige mate ongeldig of niet-afdwingbaar is onder toepasselijk recht, dan (i) zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd, gesteld of hervormd in de mate die redelijkerwijs vereist is om deze geldig en uitvoerbaar te maken, en in overeenstemming met de oorspronkelijke intentie die ten grondslag ligt aan dergelijke bepaling en (ii) heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst en blijven alle dergelijke bepalingen volledig geldig en van kracht.

 19. Geen verklaring van afstand

  Total Security Group behoudt het recht voor om alle beschikbare juridische stappen te ondernemen voor het handhaven van deze Overeenkomst. Als het Total Security Group niet lukt om enig recht of herstel hieromtrent uit te oefenen, zal dit niet dienen als een huidige of toekomstige vrijwaring van een dergelijke bepaling of van het recht van Total Security Group om een dergelijk recht of herstel in de toekomst uit te oefenen. Geen vrijwaring van enige bepaling van deze of een andere Overeenkomst met Total Security Group zal van kracht zijn, als dit niet expliciet door beide partijen schriftelijk en ondertekend is verklaard.

 20. Rechten van derde partijen

  Deze Overeenkomst geeft geen aanleiding tot het uitoefenen van enig recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of andere vergelijkbare, lokale wetgeving voor het naleven van voorwaarden van deze Overeenkomst.

 21. Contactgegevens van Total Security Group

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via bezoek ons Helpcentrum of stuur een brief naar:

  • Total Security Limited handelend als Protected (TotalAV™),
  • 16-18 Barnes Wallis Road,
  • Segensworth,
  • Fareham,
  • Hampshire,
  • PO15 5TT,
  • Ver. Koninkrijk

  • Verenigde Staten - (833) 779-1020
  • Verenigd Koninkrijk - 44 8081965420
  • Australië - 61 1800531639
  • Internationaal - (001) 833 779 1020

  Total Security Limited handelend als TotalAV™. Bedrijfsnummer 10161957